Forside > Aktuelt > Concept Restaurants samarbeider med Right To Play

Concept Restaurants samarbeider med Right To Play

Publisert: 18. juni 2019

Delicatessen er glade og stolte over å være en samarbeidspartner og bidragsyter for Right To Play gjennom morselskapet Concept Restaurants. Som samarbeidspartner bidrar vi til at flere barn får de samme mulighetene som er en selvfølge for andre barn i verden.

 

right to play logo

 

Right To Play – arbeid for barn i utviklingsland

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag i utviklingsland. Organisasjonen bruker en metode der lek beskytter, utdanner og styrker barnas muligheter for å få en bedre fremtid. Som en samarbeidspartner av Right To Play er Delicatessen-eier Concept Restaurants en av mange viktige støttespillere som bidrar med midler, engasjement og synliggjøring av organisasjonens viktige arbeid for barn.

 

Friheten til lek er en viktig del av barns trivsel, helse og utvikling

For mange land i verden er det ikke en selvfølge at barn har friheten til å leke og forme sin egen fremtid. Fordi mange barn lever i fattigdom, flykter fra krig og konflikt, må jobbe, er syke eller har nedsatt funksjonsevne, mister de muligheten til å få være barn, leke og forme sin egen fremtid. Friheten og muligheten til å leke er livsviktig for barnas trivsel, helse og utvikling. Leken gir rom til å bearbeide ulike opplevelser og normalisere hverdagen, samtidig som at det er et viktig middel for læring og motivasjon. Lek gir trygghet, skaper glede og samhold. Dette resulterer i at flere barn går på skole. Dette er grunnen til at Right To Play kaller det for den livsviktige leken.

 

Sadio Mane right to play
I Senegal er den kjente fotballsspilleren Sadio Mané en viktig del av Right to Plays arbeid.

 

Fem hovedområder for en bedre fremtid

Gjennom fem hovedområder bruker Right To Play lek til å forbedre barns levevilkår.

  • Kvalitet i utdanningen ved å inkludere lek som engasjerer og øker motivasjon til læring.
  • Likestilling mellom kjønnene ved å gi alle barna en like stor stemme.
  • God helse gjennom læring av ernæring og hygiene.
  • Rettigheter og beskyttelse ved læring om hvordan barn kan utøve sine rettigheter og beskytte seg mot vold og diskriminering.
  • Trygge og inkluderende samfunn ved å bruke lek som et verktøy for samarbeid, inkludering og respekt for hverandre.

 

Right To Play sørger hver uke for at 1,9 millioner barn får lek inkludert i hverdagen sin. Les mer om arbeidet til Right To Play og bli en viktig bidragsyter for barnas fremtid.

 

right to play canada
I Canada har Right to Play startet opp programmer for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier og i urbefolkningen.